Canisterapie v rámci logopedické intervence 

Jako logopedický asistent budu ráda spolupracovat s vaší logopedkou, kdy za pomoci motivace se zvířaty rozhýbeme každý jazýček.

Se psem lze realizovat dechová a fonační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, jemné motoriky, hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, slovní zásoby, rytmizace i identifikace hlásek. Jako příklad lze uvést čtení psovi (pes naslouchá), kategorizace (co jsou zvířata, s čím by si pejsek hrál, co jsou pomůcky pro psa apod.), na to lze navázat určováním počtu slabik daných slov (např. pomůcek pro psa - vodítko, obojek, miska aj.), vyčleňováním první a poslední hlásky ve slově (např. jméno psa), rozlišováním věcí na stejné - odlišné (např. obrázky psů - hledání rozdílů)

V našem herním parku procvičíme motoriku celého těla, která s řečí velmi souvisí.

 

Canisterapie- léčba psí láskou

Canisterapie je podpůrná terapie pomocí psů, která se využívá pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověk. Uplatňuje se také při výchově a vzdělávání. Kontakt se psem lze široce využít jak u pacientů trpících depresí nebo psychickými poruchami, tak u dětí v dětských domovech nebo naopak u seniorů v domovech důchodců. Canisterapie zkrátka působí příznivě v mnoha oblastech a zejména pak v:

  • Citových (hlazením, mazlení, komunikace se psem)
  • Rozumových (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby, schopnost koncentrace, nácvik paměti)
  • Pohybových (házení míčků, jemná a hrubá motorika)
  • Při relaxaci (prohlubuje duševní rovnováhu a má pozitivní vliv na psychiku)

Náš canisterapeutický tým je pod organizací Prostě srdcem a canisterapii provádíme doma v útulném prostředí jurty, ale rádi kamkoliv přijedeme.

Cena se sjednává po telefonické dohodě na základě konkrétního klienta a stupně postižení.